Sposoby płatności

 PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • Przelew tradycyjny:
 •       
  • Bank ING : PL 68 1050 1445 1000 0091 5142 6088 

System Przelewy.24 obsługuje bezpieczne transakcje:

 • karta płatnicza - MasterPassMasterCardMaestroVisa, Visa Electron, Diners ClubJCB.
 • ePrzelewy - lista obsługiwanych obecnie banków jest dostępna po wyborze tej formy płatności na etapie zamówienia.§6 Płatności
 • PŁATNOŚCI
 • 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej
  Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto
  podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej
  formy płatności.
  2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
  3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów
  oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w
  szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
  4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,
  2. przelewem na rachunek bankowy Sklepu,
  3. przelewem przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności,
  4. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.
  5. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Produktu.
  6. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane
  wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.
  7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
  8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
  3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie
  obowiązujących przepisów.
  9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba
  że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
  10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient
  wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  §